O nama

Foto klub "Sloboda Varaždin"

Prema dostupnim podacima početci organiziranog fotoamaterizma i njegovanja umjetničke fotografije u Varaždinu, javljaju se krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina prošloga stoljeća. Vjerojatno su i ranije imućniji Varaždinci imali fotografske aparate kojima su bilježili svoja obiteljska događanja, putovanja ili planinarske izlete, fotografije su im izrađivali profesionalni varaždinski fotografi, pa su i ostale u obiteljskim albumima. Primjerice u Ivancu se fotoamaterski pokret počinje snažno razvijati još polovinom tridesetih godina zahvaljujući direktoru tamošnjih ugljenokopa Otokaru Hrazdiri, koji okuplja oko sebe i druge zaljubljenike u fotografiju, koji počinju njegovati i umjetničku fotografiju pa svoje radove šalju i na izložbe u zemlji i inozemstvu. Godine 1933. počinju čak izdavati i časopis «Galerija», mjesečnik internacionalne umjetničke fotografije i to na hrvatskom i njemačkom jeziku, koji uz stručne članke o fotografiji donosi i vrlo kvalitetne reprodukcije tada poznatih foto umjetnika iz mnogih europskih zemalja. Bio je to u ono vrijeme jedini takav časopis na području Hrvatske, no objavljeno je svega sedam brojeva.

Nakon Drugog svjetskog rata u organizaciji Narodne tehnike i u Varaždinu počinju se osnivati amaterska društva, s različitim djelatnostima s područja tehničke kulture, ponajprije radioamateri, zatim aviomodelari i naposljetku fotoamateri. Iako arhiva iz onoga vremena nažalost nije sačuvana, početak organizirane fotoamaterske aktivnosti može se zaključiti iz «Varaždinskih vijesti» , ma da ne i točan datum osnivanja. Naime, u svojemu broju 164 od 21.travnja 1949. u rubrici Narodna tehnika i pod naslovom «U Varaždinu je osnovano foto-kino amatersko društvo» donosi tekst iz kojega je vidljivo da je počela i takva aktivnost. Tek piše: «U okviru organizacije Narodne tehnike osnovano je ovih dana foto-kino amatersko društvo. Ono je osnovano s ciljem kao i sva ostala amaterska društva Narodne tehnike , da se u njemu stvaraju i osposobljavaju novi kadrovi, budući stručnjaci». Nažalost nema niti podataka o stručnim suradnicima, članovima organa Društva, niti o prostorijama u kojima će ono djelovati kao ni opremi za rad na fotografiji. Iz naslova je vidljivo da će zajedno djelovati fotoamateri i kino amateri, no iz daljnjeg teksta može se zaključiti da će fotoamaterima biti uz ostalo zadatak bilježiti gradska događanja potrebna za promidžbu tadašnjih aktivnosti u gradu a kino amaterima ponajprije - prikazivanje filmova na 16 mm projektorima po okolnim selima, pa je zapravo riječ o- kino operaterima.

Iz jednog teksta u istim novinama slijedeće godine, saznajemo da je službeni naziv «Klub foto i kino amatera Varaždin», koji se sudeći prema službenom pečatu koristio i polovinom pedesetih godina. Predsjednik kluba, vjerojatno prvi, bio je Slavko Šobot a klupske prostorije su se nalazile u zgradi na uglu Gajeve i Bakačeve ulice, pa su se tu održavali prvi tečajevi za fotoamatere početnike. Vodili su ih profesionalni fotografi koji su bili zaposleni u Fotografskom ateljeu «Zagorje» u vlasništvu organizacije ratnih vojnih invalida, smještenom na uglu Gundulićeve ulice i Franjevačkog trga, pa su tu mladi fotoamateri obavljali i prve praktične vježbe koristeći njihov foto laboratorij. Među predavačima osobito se isticao Karlo Kadoić, koji je aktivno u klubu djelovao i daljnjih desetak godina.

Kasnije, (godina nije zabilježena) foto klub se seli u nove prostorije u Draškovićevoj ulici 3, gdje je uređen veliki foto laboratorij sa dva aparata za povećavanje, koji je mogao poslužiti i kao atelje za studijsko snimanje. Redovito se održavaju fotografski tečajevi za početnike a oni napredniji pokušavaju se baviti i umjetničkom fotografijom. Uz Karla Kadoića najaktivniji su Stanko Rodek, Karlo Kiš , Hinko Žerjav i Dane Kovačević i «vječiti tajnik» Ivan Međimurec. Oni u prvoj polovini pedesetih godina i vode sve aktivnosti kluba, koji postaje polako sve poznatiji i izvan Varaždina, u akcijama Saveza foto i kino amatera Hrvatske.

Prva izložba umjetničke fotografije u Varaždinu organizirana je zahvaljujući Foto klubu Varaždin (taj se naziv tada javlja prvi put) u listopadu 1956.godine. Naime, od 1954. u klubu djeluje Ivan Vrbanić, koji je ujedno i član Foto kluba Zagreb, gdje kao student počinje slati svoje radove na republičke i pokrajinske fotografske izložbe gdje biva i nagrađivan, pa i u Varaždinu priprema samostalnu izložbu koja je u prostorijama kluba održana od 14. do 24.listopada te godine, što je dalo poticaja i drugim članovima da se počinju više baviti umjetničkom fotografijom i slati svoje radove na izložbe van Varaždina. U svibnju 1957.godine Savez foto i kino amatera Hrvatske povjerava Foto klubu Varaždin organizaciju IV. Izložbe fotografije Hrvatskog Zagorja, koja je održana u prostorijama tadašnje «Fronte» u kojima sada djeluje TIVA – Tiskara Varaždin. Bila je to zapravo prva veća izložba fotografije u Varaždinu, kojoj su se odazvali članovi čak 25 klubova od kojih 12 iz područja Hrvatskog Zagorja, a izloženo je 198 fotografija od 111 autora. Članovi žirija bili su Petar Jagetić iz Ivanca, Jure Mažuran iz Zagreba i Julije Merlić iz Varaždina. Uz podosta klubova iz Zagreba, što je vidljivo iz kataloga, u Hrvatskom Zagorju u to vrijeme djelovali su klubovi u Ivancu, Krapini, Oroslavju i Varaždinu.

Zahvaljujući vrlo dobroj organizaciji ove izložbe, Foto klubu Varaždin bila je povjerena 1958.godine i VIII. Republička izložba fotografije koja je održana u velikoj koncertnoj dvorani kazališta, uz sudjelovanje autora iz cijele Hrvatske te gostiju iz drugih krajeva. O toj izložbi «Varaždinske vijesti» broj 648 od 31.srpnja donose opširnu kritiku mladog varaždinskog likovnog kritičara i novinara Armina Rijavca, što se smatra i prvim stručnim prikazom umjetničke fotografije u Varaždinu. Godine 1961. Klub ponovno organizira izložbu Hrvatskog Zagorja a u međuvremenu svake godine priređuje i Klupske izložbe svojih članova i gostiju, dobivši za te prigode čak i prostor Galerije slika. U sve to vrijeme brojni članovi kluba šalju svoje radove na izložbe diljem cijele tadašnje države, pa uz već spomenute javljaju se i mladi gimnazijalci među kojima Mladen Juričić, Darko Koržinek, Dragutin Weber i braća Miroslav i Vlatko Vrbanić.

Klub je imao podosta problema s prostorijama, pa je tako najprije preseljen u više nego skromne dvorišne prostore u dvorištu »Vino-voća» u Preradovićevoj ulici da bi krajem pedesetih godina dobio podrumske prostorije u Vrazovoj ulici 6. Tu je bila i najveća aktivnost a u klubu je djelovalo više od stotinu članova, fotoamatera koji su koristili sada već relativno dobro opremljeni foto laboratorij. Nažalost slijedi polako stagnacija u radu Kluba, jer neki aktivniji članovi odlaze na studije u Zagreb, stariji se povlače, sredstava je sve manje a negdje pod kraj 1963.godine iz organizacije Narodne tehnike dolazi prijedlog da se udruže Foto klub i Klub ljubitelja filma osnovan pri Narodnom sveučilištu «Braća Ribar». Prostorije kluba u Vrazovoj ulici Grad iznajmljuje privatniku za trikotažnu radionicu, a za uzvrat «udruženi» klubovi čiji su interesi posve različiti, dobiju dvije prostorijice na balkonu Kina «Park», posve nepodesne za klupske aktivnosti, koja tako polako zamire da bi se posve ugasla, na slijedećih desetak godina a nestaje i arhiva i oprema.

Nakon prestanka rada Foto kluba Varaždin, u gradu je zamro gotovo svaki organizirani oblik djelovanja fotoamatera. Jedino su, pa čak u nekim godinama i vrlo uspješno djelovale foto sekcije pri nekim Osnovnim školama u Varaždinu i okolnim mjestima, ponajprije zahvaljujući aktivnim nastavnicima iz predmeta Tehnički odgoj te nekolicini starih članova Foto kluba. Rezultati njihovoga rada bili su posebno vidljivi na natjecanjima Klubova mladih tehničara u organizaciji Narodne tehnike, pa su učenici pojedinih škola postizavali dobre rezultate i na republičkim natjecanjima. Tu se posebno isticala Peta i Prva osnovna škola u Varaždinu kao i Osnovna škola u Vinici. Nažalost mladi a talentirani fotoamateri po završetku osnovne škole nisu više imali prilike baviti se organizirano fotografijom s obzirom da u srednjim školama nisu djelovale foto sekcije osim jedno vrijeme u Rudarskoj školi.

Veliku fotografsku prazninu u Varaždinu, tek početkom sedamdesetih godina počinje popunjavati nova fotografska udruga, čija jezgra nastaje u Varaždinskoj industriji svile. Naime, u toj tvornici sindikalna i omladinska organizacija pokreće osnivanje foto sekcije i za početak okuplja već postojeće fotoamatere i zaljubljenike u fotografiju. Prema podacima iz «VIS.-ovog vjesnika» može se zaključiti da je osnivačka skupština foto sekcije održana 19.lisatopada 1973.godine, do koje je došlo ponajprije zahvaljujući činjenici što je u VIS-u tada bio zaposlen inž.Ivan Fluks, kemičar po struci a za vrijem svojega studija vrlo aktivan u organizaciji tehničke kulture zagrebačkog Sveučilišta, aktivan fotoamater pa čak i član Republičkog odbora Saveza foto amatera Hrvatske. U Upravni odbor novo formirane foto sekcije izabrani su Ivan Čukelj za predsjednika, Ivan Levanić za tajnika te članovi inž.Ivan Fluks, Svalina i Željko Kostović novinar «VIS-ovog vjesnika» zahvaljujući kojemu je ostalo i zabilježeno podosta podataka o radu sekcije iz toga vremena. Održani su i prvi tečajevi za početnike, najuspješniji radovi objavljivani su u tvorničkom listu, mali foto laboratorij uređen je u prostoru Društvenog doma tvornice gdje su održane i prve male izložbe fotografija a rad sekcije priključili su se i neki od članova bivšega Foto kluba Varaždin, među ostalima i Ivan Vrbanić, tada već iskusni foto amater i predavač instruktor na foto tečajevima.

Za daljnji razvoj ove foto sekcije značajna je bila činjenica da je u siječnju 1975.godine Varaždinska industrija svile prihvatila pokroviteljstvo nad Radničkim kulturno umjetničkim društvom «Sloboda», što je značilo i sufinanciranje njegove aktivnosti. To je omogućilo da foto sekcija mladih VIS-a postane jedna od sekcija RKUD-a koje od tada preuzima ime «Sloboda-VIS» a foto amateri konačno opet dobivaju svoj - Foto klub «Sloboda-VIS», ime pod kojim i danas djeluju. Nesumnjivo, tako formirani novi Foto klub nastavlja tradiciju i svojevrsni kontinuitet razvoja fotoamaterizma u Varaždinu koji je započeo Foto klub Varaždin, pa se s pravom može smatrati njegovim nasljednikom. Zanimljivo je da je sekcija postala normalnim članom krovne udruge Foto saveza Hrvatske, bez obzira što je djelovala tek kao jedna od sekcija unutar Kulturno umjetničkog društva, i da je gotovo redovito imala svoje predstavnike u rukovodstvima toga Saveza.

Da je foto klub uz svoju osnovnu ulogu obrazovanja članova, već od početka znatnu pažnju posvećivao njegovanju umjetničke fotografije, govori podatak da je već 1975. bio u prigodi organizirati svoju prvu značajniju izložbu umjetničke fotografije i njome se predstaviti građanima Varaždina. Naime, uz obilježavanje 70.obljetnice djelovanja RKUD-a

«Sloboda-VIS», foto klub je u Galeriji slika priredio međuklupsku izložbu fotografija na kojoj je od 25 foto klubova iz cijele tadašnje države izloženo 123 fotografija, autora od Radovljice u Sloveniji do Štipa u Makedoniji (kako piše tadašnji «VIS-ov vjesnik»). Uz tadašnje istaknute foto umjetnike, među nagrađenima nalazi se i ime mladog člana varaždinskog foto kluba Ivana Levanića, kasnije godinama jednog od njegovih najzaslužnijih članova. Predsjednik Foto kluba bio je u to vrijeme Stjepan Matanović, jedan od inicijatora preuzimanja VIS-ovog pokroviteljstva nad RKUD-om «Sloboda». Da su članovi Kluba bili aktivni sudionici i na drugim izložbama izvan Varaždina, govori i podatak da je njegov član a kasnije i predsjednik inž. Ivan Porga na prestižnom Jugoslavenskom kupu dijapozitiva u Beogradu l977.godine osvojio – prvu nagradu!

Niz od osam međuklupskih izložbi umjetničke fotografije, kroz koje su Varaždinci bili u prigodi pratiti suvremena dostignuća ovog oblika likovnog stvaralaštva, počinje 1978. godine, kada je prva takva izložba upriličena u povodu 5.obljetnice Kluba. Izložba je održana u prostoru Narodnog kazališta «August Cesarec» a obuhvaćala je tri teme: «Sport-radost-prijateljstvo», pod posebnim pokroviteljstvom VIS-ovog programa YASSA, te slobodna tema i dijapozitivi u boji. Bile su izložene čak 403 fotografije i dijapozitivi u boji, od 257 autora a izložba je po svojoj kvaliteti i odazivu autora imala prvi rang u skladu s Pravilnikom Foto saveza Hrvatske, kakvi su imale samo najprestižnije izložbe fotografija u tadašnjoj državi a i ostale izložbe ovoga varaždinskoga niza bile su kasnije istoga ili sličnog ranga. Tu se javljaju varaždinski autori Drago Brezovec, Zdravko Cirković, Ivan Fluks, Ivan Levanić, Davor Puttar, Ivan Rebernik, Srećko Ivezić i Ivan Plantak te Mladen Rihtarić i Ivica Vukotić a s dijapozitivima su zapaženi Miroslav Klemm, Slavko Jagačić, Drago Labaš i Milivoj Rihtarić.

Uz otvorenje te izložbe Foto klubu «Sloboda-VIS» dodijeljena je i plaketa «Boris Kidrič», u ono vrijeme najviše priznanje koje se dodjeljuje za naročite zasluge organizacijama Narodne tehnike Hrvatske, što na svoj način govori o aktivnosti u prvih pet godina njegovoga djelovanja. Klub tada broji šezdesetak članova kako iz VIS-a tako i iz grada i okolice, od kojih čak dvadeset sudjeluje na raznim izložbama umjetničke fotografije.

Redaju se dalje slične međuklupske izložbe fotografija 1979. godine pa zatim 1980, 1982, 1984, 1986. i 1988. godine čime je zaokružen ovaj niz izložaba zapažen po svojoj kvaliteti među autorima širom zemlje, pa se u Varaždinu pojavljuju i najpoznatija tadašnja imena umjetničke fotografije. Sve su izložbe imale reprezentativni postav, u prostoru Galerije slika ili u foajeu kazališta, a u žiriju koji je odlučivao o odabiru fotografija najčešće su bili ugledni majstori ili kandidati majstora umjetničke fotografije, uz ostale Vladimir Solariček, Bolto Ranilović i Radiša Mladenović poznati sportski fotoreporter. Naime, Foto klub «Sloboda-VIS» bio je u to vrijeme jedini klub u zemlji koji je organizirao fotografske izložbe tematski vezane uz sport, zahvaljujući pokroviteljstvu robne marke YASSA. Na tim izložbama javljaju se i neka nova varaždinska imena poput Darka Gorenaka, Kreše Đurića i Stanka Totha, od kojih je nekima poslije fotografija postala i profesija. Uz to Foto klub organizira i druge manje izložbe poput one «Sport u Varaždinu» ili tematsku izložbu «Varaždinski dani cvijeća» uz Sajam cvijeća, kao i povremene izložbe radova mladih članova. Uz 800.obljetnicu Varaždina organizirana je i vrlo uspjela izložba na temu «Varaždin moj grad» za koju je klub dobio visoko priznanje tadašnje Općine Varaždin. Nažalost, klub je radio u složenim tehničkim uvjetima jer nikada nije uspio namaknuti sredstva za opremanje pravoga kvalitetnoga foto laboratorija, pa se praktični rad odvijao u skučenom prostoru od desetak kvadratnih metara u prostorijama RKUD-a na Franjevačkom trgu ili pak je korišten foto laboratorij tadašnjeg Doma JNA čiji je službeni fotograf Jurica Rončević bio jedan od članova, predavač na tečajevima a u nekoliko navrata i predsjednik kluba.

Godina 1983. značajna je po tome što je zahvaljujući suradnji Foto kluba «Sloboda-VIS» Varaždin s Foto klubom Zagreb, najstarijim i najpoznatijim klubom u Hrvatskoj, bila u Varaždinu organizirana Međunarodna izložba fotografija, kao dio svjetski poznatog 21.po redu Zagreb salona, koja tradicija je sačuvana sve do danas pa je uz ovogodišnji 30. Zagreb salon naš Foto klub bio domaćinom i svoje 10.međunarodne fotografske izložbe, a kroz sve to vrijeme omogućio je Varaždincima da se upoznaju s najznačajnijim dostignućima na polju umjetničke fotografije u svijetu.

Uspješan start u slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina stagnira aktivnost kluba. Dijelom zbog složene financijske situacije, smanjenog zanimanja početnika fotoamatera ali i zbog toga što je klub ostao bez svojega osnivača i najaktivnijeg pokretača i organizatora brojnih klupskih aktivnosti inž.Ivana Fluksa koji je umro 1988.godine. No nakon osamostaljenja Hrvatske, ponovno je porasla aktivnost kluba, kojemu je i 1992. godine povjerena organizacija «Dana hrvatske fotografije», prve velike akcije novoga Hrvatskoga fotosaveza Cijela je manifestacija izvanredno uspjela pa je tako Foto klub «Sloboda-VIS» ušao u povijest hrvatske fotografije. Od 22. do 25.listopada priređene su čak četiri izložbe: nacionalna izložba umjetničke fotografije «Varaždin 92», izložba fotografija na temu Domovinskoga rata pod nazivom «Dani rata» koja je prenijeta i u više zemalja Europe, samostalna izložba već tada svjetski poznatoga varaždinskog fotografa Stefana Lupina te foto-likovna radionica akademske slikarice Nade Orel, pod nazivom «Vaša sjena za povijest». Slijedeće godine klub je organizirao izložbu umjetničke fotografije na temu «Rat u objektivu» na kojoj su autori Darko Gorenak, Krešo Đurić, Ivan Levanić i Davor Želježić izložili fotografije nastale tijekom ratnih događanja na području grada i šire okolice Varaždina i koje su zajedno s fotografijama Ivice Dolenca i Davora Puttara bile podloga fotomonografiji «Varaždinski dani rata». Tih godina klubom rukovodi upravni odbor kojemu je uspješni predsjednik Stanko Toth, a klub i dalje organizacijski djeluje kao sekcija KUD-a «Sloboda-VIS» što će se kasnije pokazati kao poteškoća u njegovom daljnjem radu. Naime, dolazi vrijeme privatizacije u gospodarstvu pa time i u firmi glavnoga sponzora Varaždinske industrije svile, konfekcije i kišobrana koja se dijeli u tri samostalne firme čiji vlasnici uglavnom imaju manje afiniteta za sufinanciranje aktivnosti kako cijeloga KUD-a tako i foto kluba kao njegove sekcije.

Pored toga, mijenja se i ukupno zanimanje za fotoamatersku aktivnost. Naime, kao trend u svijetu pa tako i kod nas, sve se više potiskuje crno-bijela fotografija na račun fotografije u boji, mijenja se tehnologija gdje autori amateri samo snimaju a izradu fotografija povjeravaju stručnim laboratorijima, s obzirom na složenost postupaka i skupu tehnologiju. Time nestaje osnovna draž amaterskog bavljenja fotografijom, - od snimanja do gotove fotografije. Napreduje i tehnika fotografskih aparata uz uvođenje automatike i kod jeftinijih aparata, pa prestaje potreba za održavanjem fotografskih tečajeva za početnike, a uz to postoji i sve više literature – kako postati fotografski autodidakta. To također utječe i na smanjene broja članova u našemu klubu. Ipak, zahvaljujući predsjedniku kluba u to vrijeme Stanku Tothu inače najaktivnijem sudioniku na izložbama, i njegovim kontaktima s Hrvatskim foto savezom, u čijem je Izvršnom odboru naslijedio Ivana Vrbanića koji se povukao iz zdravstvenih razloga, klub i u tim godinama bilježi nekoliko značajnih aktivnosti, ponajprije okrenutih mladim fotoamaterima. Tako, među prvima u Hrvatskoj , 1996.godine organizira fotoradionicu «Sveti Nikola» za učenike varaždinskih osnovnih i srednjih škola, a godinu dana kasnije u Maruševcu i dvodnevnu radionicu s tridesetak mladih fotoamatera iz cijele Hrvatske čiji je rezultat izložba fotografija koja je predstavljena u desetak gradova Hrvatske.

Iz toga razdoblja bilježimo i međunarodnu izložbu fotografija «Varaždinski biennale '95», održanu u Galeriji Foruma mladih, na kojoj je predstavljeno stotinjak radova u crno-bijeloj i kolor tehnici a uz klubove iz Hrvatske sudjeluje u Foto klub Radovljica, s čijim članovima Foto klub «Sloboda-VIS» godinama uspješno surađuje pa i izmjenjujući kompletne izložbe. U žiriju su bili Zdenko Kuzmić (aktuelni predsjednik Hrvatskog fotosaveza), te Darko Sačić akademski slikar i Ivan Vrbanić iz Varaždina a varaždinski autori su Dubravko Darabuš, Kreško Đurić, Krešimir Geci, Živko Toplak, Krunoslav Sudec, Krunoslav Žulj i Stanko Toth. Praktički posljednja skupna izložba bila je ona pod nazivom «Varaždinsko biennale '98», održana u ožujku iste godine u prostoru Poslovnog centra «Coning». Bila je to ujedno i međunarodna izložba u kojoj su sudjelovali uz varaždinske autore i autori iz Foto kluba Radovljica u Sloveniji te CDA Foto kluba Graz u Austriji, s kojim je naš klub nešto ranije počeo surađivati. Uz već ranije spomenute varaždinske autore tu se javljaju i mlađi autori Darko Bobić, Saša Dvorski, Velimir Fiket, Tihomir Golub, David Juzbašić, Matija Kraljić te Danko Puttar i Darko Toth

I tada slijedi praktički potpuna stagnacija u radu kluba. Naime, u skladu s novim Zakonom o tehničkoj kulturi, trebalo je foto klub registrirati kao samostalnu udrugu odnosno pravnu osobu, na čemu je inzistiralo rukovodstvo kluba prema preporuci Hrvatskog foto saveza, nasuprot rukovodstva KUD-a «Sloboda-VIS» koje je smatralo da klub treba ostati tek kao sekcija Društva, bojeći se ponajprije njegovog financijskog osamostaljivanja . Naime, kako je svaka aktivnost KUD-a svedena na minimum, jer su preostali samo «fotoamaterska sekcija» i sekcija likovnih umjetnika SULS, to im se ovakvo «zajedništvo» činilo jedinim rješenjem za daljnje kakvo takvo djelovanje. U međuvremenu dolazi i do posvemašnje promjene u rukovodstvu pa i u koncepciji rada Hrvatskog foto saveza . Po novom Statutu kao uvjet za članstvo u Hrvatskom fotosavezu postaje obvezna registracija svih udruga kao samostalnih organizacija, to je došlo do prekida svake veze našega foto kluba sa Savezom i pod kraj 1998. do posvemašnje stanke u radu kluba. Nažalost takvo rješenje onemogućilo je aktivnost i drugim foto udrugama koje su bile u sastavu kulturno umjetničkih ili primjerice planinarskih društava pa i kao dio tehničke kulture u školama. U međuvremenu tadašnji predsjednik našega kluba Stanko Toth s još nekoliko djelatnika u organizaciji Zajednice tehničke kulture a i uz preporuku Hrvatskoga fotosaveza potaknuo je osnivanje nove udruge Foto kluba Varaždin, pa je tako naš grad postao jedan od prvih gradova te veličine sa – dva foto kluba.

Foto klub «Sloboda-VIS» postaje samostalna udruga

Preostali članovi Foto kluba «Sloboda-VIS» odlučili su bez obzira na zaključak matičnog KUD-a, transformirati se u samostalnu udrugu tehničke kulture a u skladu s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi, i na taj način postati samostalna pravna osoba i dalje jednakoga naziva, priznajući ipak svojim Statutom KUD kao svoju krovnu organizaciju. Tako je klub postao i dio Gradske i Županijske zajednice tehničke kulture te svojim programima rada stekao pravio na sufinanciranje iz njihovih proračuna, ali sa sredstvima više nije raspolagao KUD nego klub sa vlastitim žiro računom, što mu je omogućilo da i dodatno sa vlastitim sponzorima, realizira svoje programe. S obzirom da je u međuvremenu osnovan još jedan foto klub, koji se pretežno okrenuo radu s mladima organizirajući njihovo obrazovanje u suvremenom pristupu fotografiji i realizirajući takve programe Hrvatskog foto saveza, Foto klub «Sloboda-VIS» sada je krenuo u okupljanje starijih fotoamatera i profesionalnih fotografa koji se žele baviti umjetničkom fotografijom, slati svoje radove na izložbe a posebno raditi na popularizaciji umjetničke fotografije kroz organiziranje izložbi, i tako postati činilac ukupnog likovnog života Varaždina.

Osnivačka je skupština održana 27.srpnja 1999.godine uz dvadesetak nazočnih članova, kada je usvojen novi Statut te izabran peteročlani Izvršni odbor s Ivanom Vrbanićem predsjednikom i Željkom Hajdinjakom tajnikom te članovima Viktorom Plavecom, Krešom Đurićem i Darkom Gorenakom. Već u prosincu iste godine priređena je u Galeriji LUV-a uz potporu Varaždinskih vijesti te Zajednice tehničke kulture Grada i Županije reprezentativna Klupska izložba uz sudjelovanje 19 članova, čime je novo formirana udruga potvrdila svoju osnovnu programsku orijentaciju . Tada slijedi niz izložbi u skladu s godišnjim programima rada i raspoloživim financijskim sredstvima. U 2000.godini održane su četiri izložbe: najprije samostalna izložba fotografija Kreše Gecija zatim ugledne zagrebačke fotografske umjetnice Marije Braut s radovima na temu kazališne fotografije, te skupna izložba 12 akademskih slikara pod nazivom «Iza fotografije» a sve u suradnji i u prostoru Galerije «Zlati ajngel» te u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta izložba članova Kluba a u povodu 95.-obljetnice Društva «Sloboda».

Slijedeće, 2001.godine organiziramo u Galeriji «Zlati ajngel» samostalne izložbe naših članova Kreše Đurića koji je zahvaljujući svojim radovima postao član Kraljevskog fotografskog društva u Londonu i Davora Puttara s čijim fotografijama po prvi put izlazimo pred likovnu publiku u digitalnoj tehnici. U istom prostoru slijedeće godine organiziramo samostalnu izložbu radova Branka Težaka, našega člana iz Ivanca, koji je još ranije stekao zvanje kandidata majstora umjetničke fotografije, a značajan je projekt i organizacija 9.međunarodne izložbe kao dijela 29.Zagreb salona, najpoznatije fotografske izložbe u Hrvatskoj.

Najaktivnija je 2003.godina kada u Galeriji «Zlati ajngel» organiziramo čak šest izložbi. Ponajprije samostalnu izložbu fotografija Stanka Abadžića autora iz Vukovara, koji nakon varaždinske održava izložbe u nekoliko velikih gradova Hrvatske. Slijedi samostalna izložba fotografija Stefana Lupina pod nazivom «Svi moji anđeli», koja je ocijenjena kao najznačajniji fotografski događaj te godine u Hrvatskoj a otvorena je istovremeno kada i istoimena izložba u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Pod kraj godine pripremili smo i izložbu fotografija našega člana Tihomira Goluba zatim izložbu «Varaždinski fotoreporteri» te samostalnu izložbu radova poznatog zagrebačkog umjetnika Luke Mjede. 2004.godina također je donijela nekoliko značajnih projekata, od kojih posebno vrijedi spomenuti u studenomu održanu 10.međunarodnu izložbu fotografija kao dio jubilarnoga 30.Zagreb salona ostvarenu u suradnji s Foto klubom Zagreb. Uz to samostalnu izložbu imao je naš gost iz Čakovca Bojan Damiš, fotoreporter Večernjeg lista te Stjepan Špičko autor iz Velike Gorice i Đani Celija iz Pule. Zahvaljujući suradnji voditelja Galerije «Zlati ajngel» akademskog slikara Darka Sačića i našega Foto kluba, ta je galerija postala prestižni fotografski izložbeni prostor , poznat širom Hrvatske, pa smo tako u mogućnosti naravno u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima omogućiti u Varaždinu gostovanje i uglednih fotografskih majstora. Vrlo dobro je primljena i tematska izložba «Špancirfest 2004» koju smo ostvarili u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Varaždina uz sudjelovanje Dubravka Darabuša, Kreše Đurića, Darka Gorenaka, Josipa Grđana, Željka Hajdinjaka, Marka Jurinca, Denisa Pleića, Siniše Jovića i Ivana Vrbanića.

Predani rad Udruge i njezinih članova nije mogao proći nezamijećeno u javnosti pa je tako 2006. godina bila obilježena dobivanjem nekoliko vrijednih priznanja. Foto klub „Sloboda“ primio je povelju Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina, dok je posebna nagrada Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije završila u rukama dugogodišnjeg predsjednika Ivana Vrbanića. Sa Zborom fotoreportera Hrvatske organizirana je izložba „Hrvatska novinska fotografija“, a ujedno je održana i posthumna izložba fotografija tragično preminulog člana Foto kluba Dubravka Darabuša. Foto klub „Sloboda“ svoje je rad i aktivnosti predstavio na Danu tehničke kulture i Danu udruga.

I 2007. godina bila je uspješna po pitanju organizacije i održavanja izložba članova i gostujućih umjetnika. Udruga je bila domaćin izložbe „Hrvatska novinska fotografija“, a u Galeriji „Zlati ajngel“ zaljubljenici u umjetnost okupili su se nekoliko puta. U tom galerijskom prostoru svoje su radove izložili Višnja i Marijan Anić u okviru izložbe pod nazivom „Slikanje morem“, a na istome mjestu samostalnu je izložbu održao i Željko Hajdinjak, koji se predstavio djelima pod nazivom „Velebitski akvareli“. „Zlati ajngel“ bio je domaćin i dijela izložbe „Zagreb Salona“ koju je Foto klub „Sloboda“ održao u suradnji s članovima Foto kluba „Zagreb“.
Da nisu samo galerijski i muzejski prostori pogodno mjesto za predstavljanje umjetničkih djela, članovi varaždinskog Foto klub pokazali su izložbom „Varaždinska policija u objektivu“ koja je postavljena u prostorijama Policijske uprave varaždinske povodom Dana policije. Na izložbi su predstavljeni radovi Dubravka Darabuša, Kreše Đurića, Kreše Gecija, Mirele Godinić, Darka Gorenaka, Željka Hajdinjaka, Marka Jurinca, Martine Keretić, Siniše Sovića i Branka Težaka. Također, Udruga je bila organizator izložbe „Barok i glazba“ koja je održana kao dio programa Varaždinskih baroknih večeri.

Galeriju „Zlati ajngel“ tijekom 2008. godine Foto klub je pohodio u tri navrata, svaki puta kao organizatori izložaba gostujućih umjetnika, a varaždinskoj publici redom su se predstavili Ivan Kožarić, Darleen Delbecq i Dubravka Ivančić Juras. Ponovno smo predstavljena djela sa „Zagreb Salona“ kao i izložba „Hrvatska novinska fotografija“.

Izložbu Teofila Dabe predstavljena je 2009. godine u prostoru galerije „Zlati ajngel“.

Tijekom 2011. godine Foto klub je bio organizator ili suorganizator nekoliko izložaba. U prostoru galerije „Zlati ajngle“ otvorene su četiri izložbe. Riječ je o izložbama pod nazivom „Wigan 10“ i „Magični Krakow“, zatim o djelima umjetnice Sanje Iveković te o djelima nastalima u suradnji sa Zborom fotoreportera Hrvatske i onima izloženima u okviru programa „Zagreb Salona“. Član Foto kluba Darko Gorenak predstavio je knjigu „Istina jednog vremena“, a za svoj višegodišnji rad primio je nagradu Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Član Foto klub „Sloboda“ Andrej Švoger bio je iznimno aktivan tijekom 2012. godine održavši dvije zapažene izložbe. Svoje fotografije predstavio je na izložbi u Stuttgartu, dok je domaća publika njegove radove mogla vidjeti na izložbi organiziranoj povodom Dana Varaždinske županije. I 2012. godine Foto klube je ugostio izložbu radova Zbora fotoreportera Hrvatske pod nazivom „Hrvatska novinska fotografija“. Galerija „Zlati ajngel“ pokazala se kao savršena kulisa za skupnu izložbu fotografija članova Foto kluba „Sloboda“, ali i za gostujuće izložbe „Zagreb Salona“, Bijenala modne fotografije i umjetnika Stojana Kerblera. Član „Slobode“ Željko Hajdinjak održao je inspirativno predavanje o novinskoj fotografiji učenicima I. gimnazije Varaždin. Kraj godine zaključen je na najljepši mogući način, organizacijom aukcije fotografija na kojoj je prikupljeno 30.000 kuna. Sav je novac doniran za pomoć stradalim obiteljima u velikim poplavama koje su zadesile mještane Općine Cestica.

I 2013. godina bila je ispunjena brojnim izložbenim aktivnostima. U galeriji „Zlati ajngel“ održana je izložba pod nazivom „Akt fotografije“ autora Abađić, Koprolčec i Krpan. Na istome mjestu predstavili su se umjetnici iz Graza u izložbi nazvanoj „Graukarte kolektif“, dok su pojedinačne izložbe imali umjetnici Luka Mjeda i Giulio Cardona. Foto klub je još jednom pokazao da se i nekonvencionalni prostori mogu pretvoriti u izložbene. Tako je iskorišten izlog varaždinskog komunalnog poduzeća Varkoma za izložbu fotografija članova Udruge. S radom je započela i službena internetska stranica Foto kluba „Sloboda“.

U ožujku 2014. godine je održana izborna Skupština Foto kluba „Sloboda“ na kojoj je za predsjednika izabran Željko Hajdinjak, za potpredsjednika Darko Gorenak, a za tajnika Dario Stočko. Do tog trenutka je funkciju predsjednika od 1999. godine obavljao Ivan Vrbanić, koji je odlukom Skupštine postao počasni predsjednik. Novo vodstvo Foto kluba je u predstavljanju svojega programa najavilo da će više koristiti sredstva iz fondova Europske unije i da će više raditi na međunarodnoj suradnji sa srodnim udrugama u regiji. Prvi korak u tom smjeru učinjen je već iste godine kada je u Grazu organizirana izložba fotografija Andreja Švogera, člana varaždinskog Foto kluba, kao i izložba fotografija pod nazivom „Mi smo anakronisti“ na kojoj su bile izložene crno-bijele fotografije iz fundusa članova Foto kluba „Sloboda“. Također, vodstvo Foto kluba pohađalo je nekoliko edukacija o načinu funkcioniranja fondova Europske unije i mogućnostima prijave projekata za (su)financiranje.
Tijekom travnja je u galeriji „Zlati ajngel“ održana izložba Damira Širola, a ista je galerija ugostila i izložbu Sare Cuklin.
Član Foto kluba Branko Težak primio je priznanje za najbolju fotografiju na Fotorama festivalu, a isti je autor svoja djela predstavio i na izložbi u Donjoj Voći. Foto klub „Sloboda“ je radove svojih članova pokazao na nekoliko zajedničkih izložaba i to u Novom Marofu, Lepoglavi i u prostoru varaždinskog trgovačkog centra Lumini. Članovi su izlagali i na pojedinačnim izložbama. Tako je Darko Sačić izlagao u Rovinju na „Artexchangeu“, a Andrej Švoger u Varaždinskim Toplicama. Švoger je bio i gostujući predavač u okviru obrazovnog programa Gospodarske škole.
Nastavljena je tradicija predstavljanja izložbe Zbora fotoreportera Hrvatske, kao i sudjelovanja na Danu tehničke kulture. Uspostavljena je suradnja s Foto klubom „Tražilo“ iz Senja, dok je s varaždinskim Dječjim vrtićem „Panda“ uspješno realiziran eko projekt.

Član Foto kluba „Sloboda“ Darko Gorenak po dobrom će pamtiti 2015. godinu u kojoj je uspješno realizirao čak tri izložbe. Svoje radove predstavio je u galeriji „Zlati ajngel“, ali i na gostovanju u Pakracu i Murskom Središću. Branko Težak predstavio se domaćoj publici u Ivancu, dok su Gorenak i Andrej Švoger zajednički sudjelovali u foto projektu pod nazivom „Tri Grgura“ u Splitu. Samostalnu izložbu imao je i Tomislav Blaži, snimatelji HRT-a i član Foto kluba. „Sloboda“ je bila organizator i velike izložbe pod nazivom „Varaždinski dani rata“ na kojoj su predstavljene fotografije članova Krešimira Đurića i Darka Gorenaka, kao i Ivana Levanića, Davora Puttara i Ivice Doleneca. U „Zlatom ajngelu“ Foto klub je ugostio izložbu autora Branka Kukurina.
Nastavljena je i suradnja s Dječjim vrtićem „Panda“, ove godine putem projekta „Šetnja s fotografom“, a započeta je i nova sa Zavodom za hitnu medicinu i II. gimnazijom Varaždin u okviru 3. tjedna sigurnosti u cestovnom prometu. Surađivalo se i s Centrom „Tomislav Špoljar“ Varaždin u okviru obilježavanja Movembera. U suradnji sa sudskim vještakom Igorom Nobilom održana je radionica o autorskim pravima, a Klub je svoje djelovanje i aktivnosti predstavio na Danu tehničke kulture.
Član Foto kluba Dragutin Ristić primio je priznanje Zajednice tehničke kulture za svoj rad u proteklih 20 godina. Nagrade su dodijeljene povodom 20 godina rada zajednica tehničke kulture Grada Varaždina i Varaždinske županije.
Kraj godine obilježila je i jedna tužna vijesti. Naime, u nedjelju, 8. studenog, preminuo je umirovljeni novinar Ivan Vrbanić, direktor i glavni urednik Radio Varaždina i dugogodišnji predsjednik Foto kluba Sloboda. Vrbanić je rođen 1934. godine, novinarstvom se počeo baviti u Varteksovoj kronici i Radio Varteksu, a pored obavljanja dužnosti direktora i glavnog urednika na Radio Varaždinu, pisao je i kolumne u Varaždinskim vijestima te je surađivao s Večernjem listom, Varaždinskom televizijom i lokalnim radiopostajama.
Jedan je od osnivača Foto kluba „Sloboda“, u kojem je funkciju predsjednika obnašao od 1999. do 2014. godine, te je ostavio neizbrisiv trag. Svoju prvu samostalnu izložbu fotografija postavio je 1956. godine, dok je 1999. godine predvodio inicijativu za izdvajanjem fotosekcije kao samostalne udruge iz KUD-a Sloboda – VIS.
Ivan Vrbanić za svoj dugogodišnji rad dobio je nagradu za životno djelo Varaždinske županije 2010. godine.

I 2016. godinu obilježile su brojne izložbe te domaće i međunarodne aktivnosti članova Foto kluba. Darko Gorenak predstavio je svoja djela u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, a uz njegove fotografije našla su se i djela likovnih velikana Vlahe Bukovca i Miljenka Stančića. Izložba „Varaždinski dana rata“ predstavljena je u prostoru Državnog arhivu te u Studentskom domu. Foto klub se i ove godine predstavio na Danu tehničke kulture, dok je u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu nastala milenijska fotografija. Uspješno je organizirana i velika gostujuća izložba u Generalnom konzulatu u Zürichu, kao i ona u prostorijama V. mjesnog odbora u Varaždinu. Članovi Foto kluba aktivno su se uključili u održavanje turističke manifestacije Festival dvorišta, u okviru koje su pripremili izložbu u Kukuljevićevoj ulici. Još jedna izložba fotografija članova održana je u prostoru Street art galerije.
Uspostavljena je suradnja sa slovenskim Big Berry resortom, a nastavljena je ona s Centrom „Tomislav Špoljar“ vezana za obilježavanja Movembera.

U okviru obilježavanja Dana Banfice 2017. godine otvorena je izložba fotografija članova Foto kluba „Sloboda“. Izložba nije bila tematski vezana za jednu temu ili cjelinu već su predstavljeni radovi od portreta, preko life i pejzažne fotografije do art fotografija. Svoje radovi su predstavili: Darko Gorenak, Andrej Švoger, Željko Hajdinjak, Vladimir Mrak, Krešo Đurić, Branko Težak, Siniša Sović, Denis Pleić, Jurica Jagetić, Darko Sačić, Tomislav Blaži, Marko Jurinec, Dario Stočko, Davorin Martinčević, Dragutin Kermek, Živko Toplak, Slobodan Mikac i Ivan Bengeri. Izložbu su otvorili Gordana Marsenić i Živko Toplak.
U okviru popularne varaždinske manifestacije Špancirfesta održana je izložba Andreja Švogera. Autor se predstavio s osam fotografija odabranih motiva poput varaždinskih tornjeva i Staroga grada.
Foto klub „Sloboda“ održao je i veliku zajedničku izložbu fotografija s Foto klubom Split pod nazivom „Zelena i plava Hrvatska“. Izložba je otvorena u prostorima Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu na inicijativu profesora Dragutina Kermeka, člana Foto kluba „Sloboda“. Predstavljeno je 30-ak fotografija na temu prirodne, kulturne i tradicijske baštine Hrvatske. Svoje radove predstavilo je 11 autora, najeminentnijih hrvatskih fotografa: Goran Leš, Tom Dubravec, Duje Klarić, Darko Gorenak, Željko Hajdinjak, Tomislav Blaži, Dragutin Kermek, Marko Jurinec, Siniša Sović, Branko Težak i Andrej Švoger. – Spajanjem hrvatskog sjevera i juga kroz fotografiju, članovi oba foto kluba željeli su istaknuti svu ljepotu i raznolikosti Hrvatske od Mure i Drave, preko velebitskih vrhova do jadranske obale i otoka. Fotografije nude dragocjeno putovanje kroz vrijeme te daju uvid u sve posebnosti hrvatskog prostora od antičkih vremena, umjetničkog uzleta u vrijeme renesanse i baroka pa sve do modernog doba – rekao je predsjednik Foto kluba „Sloboda“ Željko Hajdinjak.
Tijekom godine odrađene su i sve ostale uobičajene aktivnosti poput sudjelovanje na Danu tehničke kulture i Danu udruga. Nastavljena je suradnja s Dječjim vrtićem „Panda“, a članovi Foto kluba sudjelovali su i na nekoliko edukacija i radionica.

Početkom 2018. godine održana je izborna Skupština na kojoj je novi mandat potvrđen dosadašnjem vodstvu Foto kluba „Sloboda“. Godinu su obilježile brojne međunarodne aktivnosti. Tako su članovi boravili na studijskom putovanju u Pragu, dok su u okviru programa stručnog usavršavanja posjetili London. Tijekom boravka u Londonu upoznali su se s načinima promocije, prodaje i distribucije fotografija potencijalnim kupcima u dvije poznate londonske galerije. Prva je bila Latitude galerija u londonskom Oxo toweru, koja je u vlasništvu Coin Street Community Builders. U idućoj, poznatoj Getty galeriji članovi Foto kluba su razgledali fotografije Tonnya Vaccara, rođenog 1922. godine, gdje su naučili načine online prodaje i distribucije fotografija.
Članovi varaždinskog Foto kluba su uz pomoć Hrvatskog športskog društva „Ban“ iz švicarskog St. Gallena i Generalnog konzulata u Zürichu u petak, 23. studenog, otvorili izložbu fotografija u prostorima HŠD „Ban“. Na otvorenju generalni konzul RH u Švicarskoj Slobodan Mikac istaknuo je važnost suradnje između udruga koje rade u Hrvatskoj i Švicarskoj, te pozvao i ostale zainteresirane udruge da pomognu Hrvatima u Švicarskoj u očuvanju hrvatske kulture i kulturne baštine. Predsjednik Foto kluba „Sloboda“ Željko Hajdinjak i tajnik Dario Stočko zahvalili su domaćinima i generalnom konzulu na pomoći pri organizaciji izložbe, te najavili nove programe kojima je za cilj promocija Hrvatske u zemljama Europske unije.
Pred domaćom publikom održana je izložba radova u prostorijama Mjesnog odbora Hrašćica, a Udruga je svoj rad predstavila na Danu Tehničke kulture i Danu udruga. S učenicima i profesorima Centra „Tomislav Špoljar“ održana je još jedna uspješna akcija Movember.

I 2019. godine članovi Foto kluba „Sloboda“ su putovali u Švicarsku, ponovno su St. Gallen, gdje su pripremili izložbu radova na sajmu „Grenzenlos“. Darko Gorenak je u Lepoglavi održao izložbu „Ranger“ u sklopu znanstvenog supa HAZU-a. Izložba fotografija u Godar Photo Gallery završetak je svih programa Foto-kluba Sloboda u 2019. godini, a na njoj se predstavljaju poznata imena varaždinske fotografije: Željko Hajdinjak, Darko Gorenak, Dario Stočko, Davorin Martinčević, Dragutin Kermek, Krešo Đurić, Siniša Sović, Marko Jurinec, Tomislav Blaži, Denis Pleić, Andrej Švoger, Darko Sačić, Jurica Jagetić i Ivan Bengeri. Uz nezaobilazne pejzažne motive varaždinski su umjetnici snimali portrete i art fotografiju.
U galeriji „Zlati ajngel“ održana je pak izložba radova Borisa Cvjetanovića.
Tijekom godine članovi varaždinske „Slobode“ bili su na studijskom putovanju u Bratislavi, ali i na dvije radionice, onoj o mirorless fotoaparatima te radionici o bespilotnim letjelicama.
Svoj rad Udruga je predstavila na Danu tehničke kulture i Danu udruga, dok je s Centrom „Tomislav Špoljar“ obilježen Movember.

U Galeriji fotografije Foto kluba Split je početkom 2020. godine otvorena izložba ”Moja opažanja” autora Andreja Švogera. Riječ je o ciklusu crno-bijelih fotografija kroz koje autor bilježi svakodnevnicu ruralnih sredina hrvatskog Zagorja.
Foto klub u suradnji s fotografskom agencijom Pixell, Hrvatskim institutom za povijest, Generalnim konzulatom RH u Zurichu u Švicarskoj, Gradskim muzejom Varaždin i Koncertnim uredom Varaždin postavlja izložbu u Zurichu pod nazivom „Hrvatska od neovisnosti do predsjedanja Vijećem Europske unije“. Uspostavljena je i suradnja s Hrvatskom gorskom službom spašavanja na izradi promotivnog videa. Član Foto kluba Kruno Pokos izlaže u sklopu projekta pod nazivom „Ceramica Populi“ u prostoru Gradskog muzeja Varaždina.
Još jednom se Foto klub predstavio na Danu tehničke kulture i Danu otvorenih vrata udruga.